THE BEST TEA EXPERIENCE

Menu

Banh Mi

Bánh Mì

Bánh mì đặc biệt / House Special Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì gà / Lemongrass Grilled Chicken M $6.95 / L $9.95
Bánh mì bò / BBQ Beef Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì thịt heo / Grilled Pork Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì chả lụa / Pork Loaf Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì thịt nguội / Cold Cut Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì giò thủ / Head Cheese Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì thịt viên / Meatball Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì trứng / Egg Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì chay / Veggie Sanwich M $6.95 / L $9.95
Bánh mì tofu / Tofu Sanwich M $6.95 / L $9.95
Snacks

Snacks

Popcorn Chicken $9.99
Chicken Wings $10.99
Chicken Wings with French Fries $12.99
Sweeweat French Fries $7.99
Kimchi Fries with Beef $11.99
Spring Rolls (4) $9.99
Egg Rolls (4) $7.99
Waffle Original, Pandan, Red, Ube $7.99
Desserts

Desserts

Yoghurt $3.25
Chè đường nhãn $5.95
Chè khoai môn $5.50
Chè bắp $5.50
Coconut Jelly $6.95
Chè ba màu $6.95
Grab 'N Go

Grab 'N Go

T-Signature Milk Tea $7.95
Thai Green Tea $7.95
Corn Milk $8.95
Coffee $8.99
Nước mát $7.95
T-Signature Milk Tea (Half Gallon) $25
Thai Tea (Half Gallon) $25
Corn Milk (Half Gallon) $30
Coffee (Half Gallon) $40
Sugar Cane (Half Gallon) $25
Adds-On

Adds-On

Fried Egg $2.99
Grilled Chicken $4.99
Korean Beef $4.99
Pink Ham / Giò Thủ $4.99
Pork Roll / Chả Lụa $3.99
Milk Tea

Milk Tea

Strawberry, Okinawa, Hokkaido, Magical, Thai Red Tea, Thai Green tea, French Rose, Honey, Honeydew, Mango, Lychee, Coconut, Peach, Oolong Taro, Matcha, Wintermelon, Wintermelon Green, Strawberry Matcha, Brown Sugar, Taro, T-Signature $6.95
Fruit Tea

Fruit Tea

Paradise Fruit Tea, Fresh Grapefruit, Peach, Passion Fruit Lemon, Passion Fruit, French Rose, Lychee, Mango, Strawberry, Wintermelon, Rasberry, Pomegranate $6.95
Rainbow Yoghurt

Rainbow Yoghurt

Mango, Strawberry, Passion Fruit, Grape Fruit, Peach, Lychee $6.95
Matcha

Matcha

Strawberry Matcha, Latte, Matcha Latte Creme, Brulee, Matcha Ice Blend, Magical Matcha $6.95
Fruity Mojito

Fruity Mojito

Mango, Strawberry, Passion Fruit, Lychee, Peach $6.95
Smoothie

Smoothie

Taro, Mango, Strawberry, Passion Fruit, Lychee, Coconut, Avocado, Honeydew, Peach, Strawberry Banana, Exotic Mangos, Avocado Durian, Pina Colada, Thai Red, Taro Oreo, Chocolate Mint, Cookies 'n Cream $7.95
Slush

Slush

Mango, Passion Fruit, Lychee Strawberry, Taro $6.95
Coco

Coco

T-Signature Coco, Kumquat Coco, Passion Fruit Coco, Aloe Vera Coco, Hawaiian Coco $7.95
Coffee

Coffee

T-Signature Coffee, Ube Coffee, Egg Coffee, Coconut Coffee, Matcha Coffee $7.95
Topping

Topping

Aloe Vera, Basil Seed, Brown Sugar Boba, Cheese Foam, Coconut Cheese Foam, Coffee Jelly, Crème Brulee, Crystal Boba, Egg Foam, Egg Pudding, Grass Jelly, Kiwi Popping Boba, Lychee Jelly, Mango Jelly, Matcha Cheese Foam, Matcha Pudding, Rainbow Jelly, Red Bean, Sea Salt Cheese Foam, Ube Cheese Foam, Us Boba, Mango Popping, Passion Fruit Popping Pearl, Strawberry Popping $0.95